وب سایت روستای شهید پرور ارتش آباد

www.arteshabad.blog.ir
وب سایت روستای شهید پرور  ارتش آباد
اینجانب سعید رضائی ساکن استان گیلان،برای حفظ اصالت خود این وب سایت را ایجاد نمودم . به امید خدا در آن قصد دارم که نام روستای ارتش آباد را گسترش دهم و این روستای زیبا و با صفا را به همه مردم بشناسانم .
اینجانب سعید رضائی ساکن استان گیلان،برای حفظ اصالت خود این وب سایت را ایجاد نمودم . به امید خدا در آن قصد دارم که نام روستای ارتش آباد را گسترش دهم و این روستای زیبا و با صفا را به همه مردم بشناسانم .